Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace provozu MŠ

24. 1. 2012

 

         8. MŠ „ Vysočánek“ , Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5 , 591 01

_____________________________________________________________________________________

 

          INFORMACE PRO RODIČE

                                               ORGANIZACE PROVOZU MŠ

 

Vážení rodiče,

na základě Vámi předložené žádosti bylo Vaše dítě přijato k předškolnímu vzdělávání do zdejší mateřské školy. Z níže uvedeného přehledu získáte základní informace o organizaci provozu MŠ Vysočánek.

První školní den  2. 9. 2013

Provoz školy začíná v 6,30 hod. a končí v 16, 00 hod.

Děti přicházejí do mateřské školy nejpozději v 8,30 hod.

(pozdější příchod dítěte oznámí rodič předem)

V průběhu celého školního roku se o vzdělávání a bezpečnost Vašich dětí budou s veškerou péčí a odpovědností profesionála starat tyto pedagogické pracovnice.   

 

 1. třída      KUŘÁTKA

       PRYCLOVÁ  MARIE,  zástupce zástupkyně ředitelky MŠ

       VOKOUNOVÁ  BĚLA                              .

 

2. třída        VEVERKY

      POLEDNOVÁ  MARIE, Mgr., zástupkyně ředitelky MŠ

        HUŠKOVÁ  DANA

 

O vzorný pořádek v celé budově se postarají

    BLOUDKOVÁ  MILOSLAVA, školnice

BRHELOVÁ  PETRA, uklizečka

 

Vedoucí školní jídelny: HRABÁKOVÁ  JANA

Chutná jídla pro vaše děti uvaří: MRKOSOVÁ LUDMILA kuchařka

 

Informace o organizaci pobytu Vašich dětí v MŠ a následné změny, budou uvedeny vždy na informační tabuli.

Dotazy ohledně pobytu dětí v MŠ Vám ráda zodpovím osobně v konzultačních hodinách 12,00 – 13,00 hod.), popř. na níže uvedených telefonních číslech a e-mailové adrese:

Telefon MŠ:    566 625 327

Mobil zástupkyně ředitelky:     731 219 342

E – mail: 8ms@mszdar.cz

8msj@mszdar.cz (ŠJ, adresa pro odhlášení stravy)

 Přeji Vám i Vašim dětem příjemný pobyt v  mateřské škole Vysočánek.                                                                         

MARIE POLEDNOVÁ

zástupkyně ředitelky MŠ 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT:

 

            „DOMA I NA SLUNÍČKU“

 

 

 

 

 Vize školy

Motto:

                     "Předškolní vzdělávání je vstupní branou ke vzdělání."

                                                       Jan Ámos Komenský

 

Být moderní mateřskou školou, která splňuje obecné cíle vzdělávání a výchovy stanovených v Národním programu rozvoje vzdělávání České republiky.  Vytvořit ze školy příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery a kde každé dítě má právo se vzdělávat.

 

Filozofie školy

 

Rozvoj osobnosti dítěte obohacený o prvky ekologické výchovy.

Chceme se orientovat na rozvoj osobnosti každého dítěte v oblasti tvořivosti, odpovědnosti, tolerance a komunikace, tak, aby dítě bylo schopné ovlivňovat budoucnost a najít si své vlastní místo ve společnosti. Toho zamýšlíme dosáhnout smysluplností učení a různorodými metodami práce.    

 

 Koncepce školy

 Dlouhodobá koncepce školy vychází z principů Školy podporující zdraví – Zdravá mateřská škola.  Klade si za cíl přispívat k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v mateřské škole. Přispívat k pozitivnímu ovlivnění perspektivy zdravého života, který je naplněn vhodnými dovednostmi i návyky a odolností vůči stresům či škodlivým vlivům. Oba cíle se vzájemně ovlivňují a doplňují. Jsou postaveny na praktikování všeho, co zdraví prospívá, a vyloučení všeho, co zdraví škodí.

Základní oblastí naplňující filosofii a koncepci školy je environmentální výchova doplněná v ŠVP MŠ Vysočánek: „Doma i na Sluníčku“ prvky programu Začít spolu.

 

  Hlavní cíle školy

 

*      rozvíjet a podporovat sebevědomí dítěte, jeho plné a spokojené prožívání, sebejistotu i důvěru ve vlastní schopnosti

*      učit děti dívat se kolem sebe a být otevřenými poznání i prožívání

*      učit děti zájmu rozumět všemu, co život přináší

*      učit děti přijímat změny a přizpůsobovat se jim

*      učit děti žít mezi ostatními a komunikovat s nimi

*      učit děti být snášenlivé a tolerantní k odlišnostem druhých a nacházet mezi vrstevníky kamarády pro život, hru či učení

*      rozvíjet u dětí schopnost uplatnit se a prosadit se ve vrstevnické skupině i v život

ŠVP „Doma i na sluníčku“ si mohou rodiče dětí i veřejnost prostudovat v písemné podobě.  Svazek je uložen na přístupném místě

- stolečku v hale MŠ.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Platba školného a stravného se provádí dvěma způsoby:

Ø přes účet

Ø v hotovosti u vedoucí školní jídelny, vždy patnáctého v měsíci, (místo – hudební učebna, první poschodí)

 

První den nemoci lze vyzvednout oběd dítěte v době

od 11,00 do 11,30 hod.

 

Další informace najdete na níže uvedeném kontaktu:

Telefon. 566 625 377

E – mail: 8msj@mszdar.cz (adresa pro odhlášení stravy z důvodu nepřítomnosti dítěte ve vzdělávacím procesu)

 

STRAVNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

 

DĚTI 3 – 6 LET

přesnídávka

  6,- Kč

oběd

15,- Kč

svačina

  6,- Kč

pitný režim

  3,- Kč

Celodenní stravné                             30,- Kč/ den

 

DĚTI NAD 6 LET

přesnídávka

  7,00 Kč

oběd

17,00 Kč

svačina

  6,- Kč

pitný režim

  3,- Kč

Celodenní stravné                             33,- Kč/ den

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Děti nad 6 let věku s odloženou školní docházkou platí školné.

 

CO POTŘEBUJE DÍTĚ K POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE „ VYSOČÁNEK“

 

Osobní potřeby dítěte:

 

 

 

 

1

Přezůvky s protiskluznou podrážkou (! NE PLASTOVÉ).

2

Hrací oblečení do třídy.

3

Náhradní oblečení, spodní prádlo (uložit do šatníkové přihrádky).

4

Sportovní oblečení a sportovní obuv.

5

Oblečení do deštivého počasí – pláštěnku, holínky.

6

Pyžama a malého plyšového mazlíčka (vždy jen jednoho na týden).

7

Zubní kartáček (měníme alespoň 3x ročně) a zubní pastu (doplňovat dle potřeby).

8

Látkový kapesník.

9

Papírové kapesníky 1 velké balení

10

Kosmetické ubrousky (krabice 100 ks)      

 

 

 

 

ADMINISTRATIVA týkající se dítěte:

 

 

 

 

1

V měsíci září, nejlépe v prvním školním týdnu odevzdá rodič zástupkyni ředitelky MŠ vyplněné POVĚŘENÍ O PŘEVZETÍ DÍTĚTE, kterým pověřuje plnoletou osobu k vyzvedávání dítěte z mateřské školy.

2

Rodič předá zástupkyni ředitelky MŠ pravdivě vyplněnou ŠKOLNÍ MATRIKU, která je součástí spisu o dítěti. UPOZORNÍ UČITELKU NA ZDRAVOTNÍ A JINÉ DŮLEŽITÉ POTŘEBY ČI ZNEVÝHODNĚNÍ DÍTĚTE.

3

Rodič předá zástupkyni ředitelky MŠ POTVRZENÍ O SOUHLASU K INKASU (k úhradě za předškolní vzdělávání a stravné).

4

DLOUHODOBOU NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE v MŠ oznamuje rodič písemnou formou (formulář obdržel každý rodič na informativní schůzce).

5

Rodič informuje učitelku o tom, že dítě mimořádně, po určitou dobu (př. 1 měsíc), nebude v mateřské škole spát a odebírat odpolední svačinu.

V případě nahodilých odchodů dostane dítě místo svačiny ovoce.

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD 

Kapacita školy odpovídá počtu 50 dětí, tyto jsou zařazeny do jednotlivých tříd s ohledem na jejich věkově heterogenní uspořádání.

1.     TŘÍDA

KUŘÁTKA

je věkově smíšené

2.     TŘÍDA

VEVERKY

je věkově smíšené